Contact
06 24 59 35 98

Wat is mediation

Wat is mediation?

Mediation is een manier om een conflict op te lossen, zonder naar de rechter te gaan. Het betekent met elkaar om tafel gaan, onder deskundige begeleiding van een mediator. Het is een vorm van bemiddeling, en het doel is meestal om een einde maken aan het geschil, met behoud en/of herstel van de relatie. Of, om die relatie op een goede manier afsluiten.

 

Hoe werkt het?

De mediator creëert een veilig gespreksklimaat, zodat iedereen kan zeggen wat hem of haar dwars zit. De mediator zorgt ervoor dat de communicatie tussen de cliënten verbetert, en dat (verdere) escalatie voorkomen wordt. Zo kunnen alle emoties, zorgen, wensen en behoeften die met het conflict te maken hebben op tafel komen. Hierdoor krijgen de cliënten een beter begrip van hun situatie, en kunnen ze vervolgens gezamenlijk nadenken en onderhandelen over manieren om hun conflict zo op te lossen dat de belangen van beiden tot hun recht komen.

 

Wat is het doel van mediation?

De focus ligt in mediation uiteindelijk op de toekomst: wat wilt u bereiken, hoe kunt u (samen) verder, en wat moet er nu gebeuren om daar te komen? Die oplossing is niet alleen een kwestie van onderhandelen in de zin van ‘geven en nemen’, maar vaak ook een zoektocht naar een creatieve oplossing die goed is voor béide partijen. Meestal blijken er meer dingen bedacht te kunnen worden dan men op het eerste gezicht denkt.

 

Wat is de rol van de mediator?

De mediator is neutraal en onpartijdig; dat wil zeggen dat ik er voor beide partijen ben, en geen oordeel uitspreek, oplossingen aandraag of beslissingen neem. Dat is aan u zelf, bij mediation bepaalt u zelf de uitkomst. De mediator begeleidt het proces. Een goede mediation vereist dus inspanning van alle betrokkenen.

 

Wanneer is mediation geschikt?

In principe lenen alle conflicten zich voor mediation; tussen buren, op het werk, met een instantie of binnen de familie. Het belangrijkste is, dat beide partijen bereid zijn om met elkaar in gesprek te gaan om te kijken hoe ze hun geschil zouden kunnen beëindigen.